Bestellen

Professionaliteit staat bij HSG Promotions hoog in het vaandel.

Betalingsvoorwaarden

1.Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de declaratiedatum.
2. Alle bedragen voor honoraria, verschotten en leveringen inclusief eventuele omzetbelasting, zijn terstond opeisbaar zonder korting.
3. Reclames kunnen slechts worden ontvangen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk worden ingediend binnen 30 dagen na deze declaratiedatum. Indien de debiteur aangaande het gedeclareerde een specificatie of toelichting wil ontvangen, kan hij dit tot uiterlijk 30 dagen na de declaratiedatum kenbaar maken.
4. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de declaratiedatum. Dit geldt slechts voor rechtspersonen met een geldig KVK- nummer en BTW nummer. (Particulieren dienen altijd voor levering de factuur te betalen.) Na het verstrijken van deze termijn staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.
5. Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gedeclareerde bedragen rentedragend ingaande 30 dagen na de declaratiedatum zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte daarvan.
6. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met begrip van de buitengerechtelijke incassokosten ) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van euro 50,-- alles exclusief omzetbelasting.
7. Alle openstaande vorderingen zullen worden overhandigd aan onze incassodienst.


Retourneren

Indien u een artikel wilt retourneren neemt u binnen 2 weken na ontvangst contact op met één van onze medewerkers. Zij zullen dan met u bespreken wat de mogelijke oplossingen zijn voor het probleem. Bedrukte artikelen kunnen wij in de meeste gevallen niet terugnemen tenzij deze beschadigd of foutief gedrukt zijn. Indien er schade is aangebracht tijdens de transport zal er contact worden opgenomen met Post NL om te kijken naar een oplossing.

Bestellen

Bij HSG Promotions kunt u op meerdere manieren bestellen. U kunt eenvoudig bestellen via onze webshop maar ook door contact op te nemen met één van onze medewerkers. Dit kan via de mail, chat of telefoon. U krijgt altijd een bevestiging van uw bestelling. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen willen wij u vragen om contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u op de pagina ‘contact’.

Klachten

Indien u niet tevreden bent u over de geleverde artikelen is dat natuurlijk erg vervelend. Omdat klanttevredenheid hoog in het vaandel staat bij HSG Promotions gaan we altijd op zoek naar een passende oplossing. Wij vragen u om telefonisch contact op te nemen met ons, zodat we ervoor kunnen zorgen dat het probleem zo snel mogelijk naar tevredenheid wordt opgelost.